Fundacja Rozwoju Dróg Wodnych E-7 zaprasza wszystkich do współpracy.

Na początek uświadamiajmy społeczeństwu, samorządom i ustawodawcy, że Polska ma najmiejsze zasoby wodne w Europie, pomimo to, swoje rzeki traktuje tylko jako rynny odprowadzające wodę do Bałtyku, a jeszcze miasta odwrócone są do rzeki plecami. Fundacja choć tylko próbuje być kropelką drążącą kamień, to razem z innymi ma nadzieję rozkruszyć skały.

Odra. Zdjęcie ilustracyjne    Foto: shutterstock.com